Reading

Bij een reading maak ik gebruik van de wijsheid van het Levenswiel

Reading: het Levenswiel

IMG_7353Het Levenswiel is een innerlijk kompas die je helderheid kan geven over je leven op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Het Levenswiel is als een plattegrond die je in iedere situatie, op ieder tijdstip kunt raadplegen. Het Wiel laat je zien waar je op dit moment staat en welke keuzemogelijkheden er zijn om verder te ontwikkelen. Wat onbewust speelt, wordt bewust gemaakt en geeft je vervolgens de mogelijkheid tot verder ont-wikkelen en groeien. Het Levenswiel verruimt je blik, zowel naar binnen als naar buiten toe.

Je komt met een vraag of thema waar je graag meer helderheid in wilt. Vervolgens begeleid ik je naar het Levenswiel en gaan we je vraag of thema aan de hand van het wiel onderzoeken. Iedere steen markeert een stap in jouw proces, waarbij er een positief en een negatief geladen deel is. Deze horen onlosmakelijk bij elkaar, zoals ook dag en nacht, licht en donker… onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het Levenswiel ligt opgesteld in de ruimte, zodat je op de verschillende posities kunt gaan staan om te voelen en ervaren wat daar speelt, welke stagnatie je voelt en hoe je hier weer beweging in kunt brengen. Ik begeleid je hierin.

Lees hier mee over het Levenswiel

“Via Facebook had ik een sessie gewonnen, ik koos voor de sessie ‘reading aan de hand van het Levenswiel’. Voordat we gingen beginnen, had ik verteld tegen welk probleem ik telkens aanloop. En wat ongelooflijk bijzonder dat het allemaal in het Levenswiel terug kwam. Ik vond het een hele fijne ervaring om op deze manier kennis te maken met het Levenswiel en het geeft  ook inzicht op waar je ‘staat’ en waar je heen wilt. Bedankt voor deze mooie ervaring!”
H. Sonneveld (40)

“Het Levenswiel laat je in één oogopslag zien waar je staat en wat de richting is waar naartoe de beweging is. In mjin geval liet het ook zien waar ik stappen had overgeslagen, waar ik te snel door iets heen wilde, waardoor ik niet helemaal in het hier&nu kon staan. Dit had te maken met kanten van mezelf die ik niet volledig accepteerde en een beetje probeerde weg te stoppen. Door mijn stappen vervolgens op te stellen op kleedjes in de ruimte, kon ik in de positie gaan staan waar ik naar toe wilde bewegen om te voelen hoe het daar is en welke stappen er nodig zijn om daar te komen. Wat ervoor zorgde dat ik ook die delen van mezelf die ik weg heb gestopt weer aan kon kijken. Dat vraagt nog wat verdere begeleiding en daarvoor haal ik nog sessies. Heel mooi en verhelderend hoe zo’n eeuwenoud symbool ook nu nog goed kan werken.”
Eva (39), consulent