Lijst van kenmerken volgens het LiHSK

 • lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
 • emotioneel: gevoelens, omgang met anderen
 • mentaal: denken, leren, informatieverwerking
 • spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

Kenmerken op lichamelijk gebied:

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
 • geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Kenmerken op emotioneel gebied:

 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Kenmerken op mentaal gebied:

 • een goed geheugen hebben
 • voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
 • snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • diepzinnige vragen stellen
 • eindeloos willen weten ‘waarom’
 • resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
 • een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)
 • kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • moeite hebben met structureren en organiseren
 • een hekel hebben aan oefenen en herhalen
 • dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
 • liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Kenmerken op spiritueel gebied:

 • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • zeer hechten aan de waarheid
 • gericht zijn op liefde en vrede
 • diep nadenken over levensvragen
 • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
 • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘mediator’)

Sommige kinderen geven blijk van paranormaal/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:

 • geesten of entiteiten ervaren
 • communiceren met elfjes, kabouters enzovoort
 • telepathische vermogens bezitten
 • gebeurtenissen voorzien
 • licht en kleuren (aura’s) waarnemen
 • herinneringen aan vorige levens hebben