Individuele opstellingen

De kracht van opstellingenwerk is voor mij de helende kracht van de werkelijkheid. In een opstelling is er een ontmoeting met de werkelijkheid, er wordt ruimte gegeven aan alles wat is. En alles wat er is, mag er ook zijn!

Individuele opstelling met kleedjes op de grond

Een familieopstelling wordt meestal in een groep ervaren, het is ook mogelijk om een opstelling in een individuele sessie te doen. Je kunt je familie opstellen, maar ook andere systemen waarvan jij deel uit maakt, zoals je werk of vriendenkring. Daarnaast kun je ook je subpersonen, opvoedproblemen die je ervaart of je fysieke  klachten opstellen. Opstellingen werken heel verhelderend en helend.

Hoe werkt het?

*  Je komt met een vraag of thema, dat kan gaan over relaties, de opvoeding van je kinderen, werk maar ook over bijvoorbeeld ziekten,  moeilijkheden of blokkades die je ervaart in je leven.
*   Vervolgens gaan we dit thema opstellen, zodat het onderliggende systeem helder en voelbaar wordt gemaakt, dit doen we met vloertegels die je intuïtief een plek in de ruimte geeft. Deze tegels representeren jouw familieleden, subpersonen, blokkades etc.
Het voordeel van werken met vloertegels is dat je zelf op de verschillende posities kunt gaan staan om te voelen en te ervaren wat daar is. Je kunt je hierdoor bewust worden van bijvoorbeeld verstrikkingen of belemmeringen. Tevens kun je de posities veranderen, waardoor je de opstelling zo kunt positioneren dat het voor jou helend werkt.
*   Ik begeleid jou hierin en werk met de lichamelijke gewaarwordingen die jij hebt op de verschillende posities, de gedachten die in je hoofd opkomen, de gevoelens die bij je opkomen en de aanwezige energie binnen een opstelling.

In plaats van er over te praten en je probleem aldoor te blijven analyseren ga je bij een opstelling ook ervaren en voelen wat er zich op onbewust niveau afspeelt. De mind wil graag verklaren waarom iets is zoals het is. Verklaringen stellen de mind gerust. Maar als je een verklaring hebt gevonden, wil dat nog niet zeggen dat daarmee bv ook je nare gevoel weg is. Wanneer je stil gaat staan bij dat we er in het NU is, kun je ook in het NU helen wat geheeld mag worden, zodat jij je leven kunt leiden in plaats van lijden!

Jouw investering:

Een individuele opstelling kost € 70,- voor een sessie van 75 minuten