Hoogsensitiviteit; een sensitieve begaafdheid!

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 15 a 20% van de bevolking een hoogsensitieve aanleg heeft. Hoogsensitiviteit is geen stoornis, maar een karaktereigenschap die zich kenmerkt in een verhoogde gevoeligheid voor interne prikkels, externe prikkels en indrukken van buitenaf. HSP’s kunnen heel subtiel waarnemen.
De oorzaak is gelegen in het zenuwstelsel, het ontvangstapparaat van prikkels. Bij een HSP is dit ontvangstapparaat heel gevoelig afgesteld, waardoor al op heel subtiel niveau prikkels worden waargenomen. Door het hebben van een heel verfijnd afgesteld zenuwstelsel worden er allerlei prikkels opgevangen die de meeste anderen ontgaan. Daarbij is er meer tijd nodig om al die prikkels te verwerken en een plekje te geven. Grof taalgebruik, onrechtvaardigheid, grote mensenmassa’s, ruimtes met een negatieve sfeer, ongevoelig met de omgeving en het milieu omgaan kunnen iemand met een sensitief zenuwstelsel al snel overvoeren.

Een pasklare karakteromschrijving geven voor een HSP is lastig, omdat iedere HSP naast zijn sensitieve aanleg ook nog tal van andere karaktereigenschappen bezit die de betekenis voor de sensitiviteit anders maken. Er zijn veel verschillende kenmerken, onder te verdelen in 4 niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Klik hier voor “Lijst van kenmerken volgens het LiHSK” Deze kenmerken zijn omschreven voor kinderen, maar geven ook een goed beeld van de kenmerken die je als volwassene in jezelf kunt herkennen. Al die kenmerken in hun geheel gelden weer niet voor iedere HSP, want zoals ook ieder mens uniek is, zo is ook iedere HSP uniek in zijn of haar ZIJN.
Kort samengevat kun je wel stellen dat een HSP een individu is die gevoelig is voor indrukken en heel subtiel waarneemt.

Van klacht naar kracht – sensitief krachtig

Hoogsensitiviteit is een gave en zoals iedere gave heeft ook hoogsensitiviteit een keerzijde, zogeheten valkuilen. Veel hoogsensitieve personen ervaren last van het hoogsensitief zijn. Door de diepgaande verwerking van indrukken en belevingen lopen HSP-ers een hoger risico op ‘overprikkeling’ . Wanneer er meer prikkels en indrukken binnenkomen dat er verwerkt kunnen worden, ontstaat overprikkeling. Het lichaam maakt in een rap tempo stress hormonen aan, het deel van het zenuwstelsel waar je geen invloed op hebt, wordt geactiveerd en zorgt ervoor dat je in een staat van alertheid komt, gevolg een rusteloos en opgejaagd gevoel. Verschillende prikkels belasten gelijktijdig het zenuwstelsel, zoals geluiden, licht, geuren, gedachten en gevoelens.
Als hoogsensitief persoon moet je er voor jezelf rekening mee leren houden dat je zenuwstelsel meer tijd nodig heeft dan bij een gemiddeld ander persoon om al die prikkels te verwerken. Er is dus meer tijd nodig voor rust.

Hoogsensitiviteit wordt pas een gave en een kracht als je de weg kunt gaan van verfijning, verdieping en bewustZIJN. Daarvoor is het nodig dat jij je eerst ontdoet van alles ruis en overtolligheden die dit bewust ZIJN in de weg staan. Dit doe je door je los te maken van oude patronen, gewoonten en overlevingsmechanismen. Je eigen ruimte te eren, je grenzen te leren kennen en deze vervolgens aan te geven naar buiten toe.
Het betekent  jezelf goed leren kennen om op tijd terug te kunnen stappen als je merkt dat je overvoerd raakt van alles wat er van buiten op je afkomt. Het betekent met aandacht binnen bij jezelf leren zijn, het fijn hebben bij en met jezelf, zodat je de bevestiging van anderen niet meer nodig hebt. Het betekent ook je niet meer identificeren met alle gedachten die er de hele dag door je hoofd gaan, maar je openen voor stilte, voor ZIJN in plaats van als maar doen doen doen.

Je eigen leven leiden in plaats van lijden, leven vanuit je hart, erkenning en acceptatie van je sensitiviteit en deze als kwaliteit in kunnen zetten in plaats van in de lasten te blijven hangen. Het sleutelwoord hiervoor is aandacht. Wat je aandacht geeft groeit, geef je aandacht aan je onzekerheden, aan je beknellende patronen of de verwachtingen van anderen waaraan je wilt voldoen, dan zal dit groeien. Of geef jij je aandacht aan waar jij oprecht je aandacht aan wilt geven, dan zal dat groeien.

Uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Heb je behoefte aan ondersteuning, aan iemand die vanuit professioneel oogpunt eens met je meekijkt, kijk dan eens bij mijn coaching sessies ‘Natuurlijk ZIJN’.