BewustZIJN

“Het zelf is als een parel. Om het te vinden moet je diep in jezelf duiken, in de stilte, dieper en dieper tot je het hebt bereikt” (Sri Ramana Maharshi)

Ieder kind wordt geboren met liefde, ontvankelijkheid, spontaniteit en verwondering, hierin wil het kind zich ook uitdrukken. Echter heel vaak wordt het kind geleerd dat bepaalde gedragingen niet mogen of geen goedkeuring van de omgeving verdragen. Het resultaat hiervan is dat kinderen worden ingeperkt, zich niet mogen of kunnen uiten zoals ze zich van nature voelen. Maar vervolgens wordt wel alles wat niet mag of niet gewaardeerd wordt in een rugzak gestopt die het kind tot in volwassen leven met zich meedraagt. Alles wat in die rugzak zit wordt ook wel je schaduw genoemd.

Ieder mens heeft verschillende ikken in zich, ook wel innerlijke stemmen of subpersoonlijkheden genoemd. Je hebt de meeste van je subpersonen ontwikkeld toen je jong was, zij besloten toen wat goed voor jou was, gebaseerd op hoe jij toen was, de toenmalige omgeving waarin jij vertoefde en je doelen van toen. De beelden die jouw subpersonen hebben van wie jij bent en wat jij wilt creëren, kunnen echter zeer gedateerd zijn!

Om je eigen gedrag te begrijpen is het belangrijk om die subpersoonlijkheden te leren kennen. Zo kunnen er een gehoorzaam zelf, een rebels zelf, een kritische zelf, een kind zelf, een angstig zelf….. in jou aanwezig zijn. Elk van jouw subpersoonlijkheden heeft eigen behoeftes, verlangens, ideeën en een eigen referentiekader van waaruit hij de wereld in kijkt. De verschillende subpersoonlijkheden staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. B.v. je hebt een stem die heel gestructureerd is en het liefst volgens plan alles afwerkt, maar daar tegenover staat een stem die wat chaotischer is, creatief en meer spontaan handelt. Naar welke stem luister jij?, kun en durf je ermee te spelen?

De stemmen die het meest overheersen worden ook wel je primaire ik genoemd en deze primaire stemmen bepalen je leven (vaak zonder dat jij je dit bewust bent) Terwijl de tegenoverliggende subpersoonlijkheden niet of nauwelijks worden ontwikkeld, of zelf onderdrukt en ontkent. Dit noem je dan je verdrongen ikken, zij leven in jouw schaduwzijde.

Schaduw

Bewustzijn van het geheel: licht en schaduwkanten geïntegreerd in je dagelijkse bestaan.

Het ego is het zelfbeeld zoals we onszelf graag willen zien. Je schaduw is die kant van je persoonlijkheid die je niet wilt zien of niet in het plaatje past van hoe jij of je omgeving je graag ziet. De schaduwkant bevindt zich in het onbewuste en is niet erkend door de bewuste geest, echter het heeft wel grote invloed op je leven. Je schaduw laat zich zien als je b.v ineens een slecht humeur hebt, negatieve gedachten hebt, destructief bent naar jezelf of anderen, manipuleert, maar ook verslavingsgedrag hoort hierbij.

De eerste stap is om te herkennen en te erkennen dat je ook een schaduwkant hebt en deze vooral niet weg te stoppen of te onderdrukken. Het kost namelijk heel veel energie om je schaduw te onderdrukken, energie die je beter ergens anders voor kunt gebruiken! Het pad naar heelheid is bewust worden van je schaduw. In contact treden met je schaduw, je schaduw naar het licht brengen, zodat het je niet meer op onverwachte momenten ‘aan kan vallen’. Als jij je schaduw niet meer hoeft te onderdrukken, kan er energie vrijkomen voor andere dingen, b.v. om je kwaliteiten en kracht meer in het licht te zetten, om in verbinding te komen met je eigen kracht en je natuurlijk ZIJN. De levensenergie kan weer stromen! Als alles er mag zijn, lossen spanningen en weerstanden op en ontstaat er harmonie en kun je in harmonie met jezelf en de omgeving ZIJN.

Innerlijk kind

Als je weer in contact wilt komen met het zuivere kind in jou, is het van belang om eerst alle verschillende stemmen te onderkennen, met name die delen die niet willen dat het kind in jou tevoorschijn komt. Je primaire ikken hebben je daar gebracht waar je nu bent, ze hebben je de veiligheid geboden die je nodig had om als kind te overleven. Echter nu zijn die beschermingsmechanismen niet meer nodig, werken ze vaak belemmerend. De eerste stap is om de reden te onderkennen van het bestaan van deze primaire ikken, deze delen voelen zich namelijk niet op hun gemak bij het sensitieve en spontane kind, simpelweg omdat het in de wereld niet veilig genoeg was om kwetsbaar te zijn. Je hoeft deze delen in jou niet te bestrijden of een stempel te geven met ‘niet goed’ erop, respecteer dat ze er zijn, maar besef dat jij als volwassene nu zelf in staat bent om voor het kind in jou te zorgen, op zo’n manier dat het kind er ook helemaal kan en mag zijn, met alle facetten die dit kind in zich draagt.

Ga je mee op HartsTocht?

Het is mijn passie en mijn kunde om jou te helpen je weer bewust te worden van jouw innerlijke stroom, samen gaan we op HartsTocht. Ik loop een stukje met je mee en schijn mijn licht op jouw situatie, zodat je dingen in een ander licht kunt gaan zien. Ik stem me tijdens een sessie op jou af en voel welke invalshoek nodig is om tot inzichten en innerlijke groei te komen. Klik hier voor meer informatie over de sessies ‘natuurlijk ZIJN’